Servis Turizm 1985 Yılından bu güne, Şirketlere, Holdinglere, Fabrikalara, Özel ve Kamu kurumlarına personel taşımacılığı konusunda hizmet vermekteyiz.. Sağlamış olduğumuz hizmetimizde teknolojiyi en iyi ve en verimli kullanmayı amaçlıyoruz. İşte Kullandığımız teknolojilerden bazıları:

Telsizle iletişim sistemi

Merkezde kullanılan telsiz seti kullanımı kolay, yüksek çekim gücü olan aselsan marka el ve araç telsizi.

Bas Konuş sistemi

Sektördeki tecrübelerimize dayanarak, araçlarla telsizle iletişim sağlamanın sayısız faydaları, çalıştığımız kuruluşlarınıcada açıkca görülmüştür. Yine aynı anlamda, teknolojik argümanlar kullanıldığında çalışma biçimimize katabileceği işletme kalitesi ve kullanım açısından daha yararlı olabileceğinden hareketle telsiz trunk sistemine alternatif olarak düşündüğümüz BAS-KONUŞ hizmetinin; daha mobil olması, kullanılan operatörün çekim noktalarının her bölgesinden muhabere yapılabilmesi, filonun seçilen GSM operatörünün yurt içi ve yurt dışında bulunan baz istasyonunun bulunduğu her yerde görüşmeye açık olması noktalarında daha verimli olması cazibesini artırmaktadır.

Gözünüz Yollarda Kalmasın

Çalıştığımız kuruluşlarda araçlarla telsizli iletişim sağlamanın sayısız avantajlarını tüm araçlarda Aselsan marka araç telsizleri bulundurarak, merkez telsizi ve işverenin uygun göreceği idarecilere el telsizleri tahsis ederek ve bütün bunlardan kaynaklanan giderleri karşılayarak sağlıyoruz.

Araç Takip Sistemi Özellikleri

Servis Turizm, Mobil Veri Sistemi, temel olarak araçtaki GPS ile Servis Turizm Operasyon merkezinde bulunan kontrol merkezlerinden oluşmaktadır.

A. Araçların konum bilgileri GPS sisteminden elde edilen konum bilgileri GSM sistemi üzerinden kısa mesajlar (SMS) aracılığı ile Kontrol Merkezine gönderilecek ve bu merkezlerde bulunacak sayısal harita üzerinde anında izlenebilecektir. İşletme maliyetinin daha düşük tutulabilmesi amacı ile GPS genel olarak aşağıda belirtildiği şekli ile konum bilgisi gönderebilecektir;

•  Zamana göre anlık ve/veya periyodik konum bilgisi gönderme (Merkezde havada programlanabilir.)
•  Katedilen mesafeye göre konum bilgisi gönderme (Merkezden havada programlanabilir)
•  Lokasyon kriterlerine göre konum bilgisi gönderme
•  Acil çağrı butonuna basıldığında konum bilgisi gönderme (acil çağrı butonu takıldığı takdirde)

B. Aracın hızı mevcut konfigürasyonda yaklaşık olarak (% 10 hata payı ile) hesaplanacak ve merkezde izlenebilecektir.

C. GSM kaplama alanı dışına çıkıldığında, konum bilgileri (1000adet) hafızaya kaydeilecek ve kaplama alanına girildiğinde bu bilgiler merkeze aktarılacaktır.

D. Kontol Merkezinde, genel operasyonun izlenebilmesi için aşağıdaki yazılım birimleri bulunacaktır;

•  İstanbul ilinin ve Türkiye karayollarının ayrıntılı sayısal haritası,
•  Araçların sayısal harita üzerinde grafik olarak gösterimi ve bazı işlevleri gerçekleştirmesi için sayısal harita uygulama yazılımı,
•  Araçlara gönderilen ve araçlardan gelen mesajların izlenebilmesi (araçlara gerekli birimlerin takılması halinde) araçların mesaj gönderme işlevlerinin uzaktan konfigüre edilebilmesi ve GSM sistemi ile iletişimin sağlanabilmesi için gerekli yazılım birimi.
•  Araçlara görev tahsisinin yapılabileceği, zamana göre günlük aylık, v.b. periyotlarda toplam kilometre gidilen güzergah raporlamaları alınabilen uygulama yazılımı

E. Araç hızlarının Operasyon merkezinden kontrol edilebilmesi amacı ile araçlarda uzaktan hız limiti programlanabilmektedir.

Programlanan hız eşiğini aşan araçlar konum bilgisi ile birlikte hızlarını Operasyon Merkezine aktarırlar.

F. Araçların günlük katettikleri mesafeleri (% 10’un altında hata payı ile) Kontrol Merkezinde izlenebilmektedir. Bu uygulamaya göre, mesafe ölçümü Kontrol Merkezinin talimatıyla başlar ve iyen merkezin talebine göre sonlandırılır ve kontrol merkezine bildirilir.

G. Araçların gün içerisinde izlemiş olduğu güzergahın semt bazında ve % 90 performans ile Kontrol Merkezine bildirilmesi ve bunun araç bazında raporlanır. Buna göre araçlar belirli aralıklarla konum bilgilerini özel bir algoritma ile sıkıştırılır ve kontrol merkezine paketler (10 konum, hız bilgisi, periyodik kilometre ve toplam kilometre) halinde aktarılır. Kontrol merkezinde bu bilgiler derlenerek günlük raporlar halinde operatöre aktarılır.